Logo Interivco Upomínka online

Informace o službě Upomínka - ONLINE

Nejčastější dotazy a informace k upomínce online

Kolik zaplatím za vystavení upomínky u advokáta?

Zpravidla si advokát za vystavení upomínky naúčtuje minimálně 500,-Kč, potažmo v souladu s vyhláškou č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb.

Kolik zaplatím za vystavení upomínky online? 

Za vystavení upomínky online zaplatíte pouze 50,-Kč, tj. 10% z minimální taxy advokáta s tím, že tento náklad je Vám dle upomínky povinen uhradit dlužník. Navíc se vystavením upomínky k ničemu nezavazujete a nadále zůstáváte jejím vlastníkem. 

Je upomínka archivována?

ANO. Každá Vámi vystavená upomínka je pod jedinečným jednacím číslem uložena v naší databázi pro případ potřeby další spoluráce nebo doložení důkazů o vystavení upomínky dlužníkovi.

Jak na dlužníka působí běžná upomínka věřitele a upomínka inkasní společnosti a advokáta?  

Je OVĚRENO, že drtivá většina dlužníků na upomínky, ať už předžalobní nebo obyčejné, vystavené přímo věřitelem příliš NEREAGUJE. Důvodem je skutečnot, že dlužník zpravidla spoléhá na to, že upomínky jménem věřitele ještě není poslední krok a výzva před podáním žaloby.

Avšak předžalobní upomínka jménem Advokáta a Inkasní agentury již dlužníka nenechá v klidu a tento svůj dluh raději uhradí.  


Ostatní informace:

Díky služby upomínka online si můžete bez omezení vystavit upomínku dlužníkovi, která je na hlavičkovém papíře, jménem inkasní společnosti a advokátů. Navíc je tato upomínka opatřena podpisem jednatele a razítkem naší společnosti.
 
Do rukou se Vám tak dostává certifikovaný originální dokument v pdobě předžalobní upomínky jménem inkasní agentury a advokáta.
 
Tato upomínka rozhodně nenechá dlužníka v klidu a dlužník si nesporně rozmyslí, zda svůj dluh uhradí nebo ne, protož mu reálně hrozí:
  • odborná trestněprávní analýza za vznik a trvání dluhu a podání trestního oznámení,
  • zveřejnění dluhu na www.rejstrikdluhu.cz
  • obstavení bankovních účtů v exekuci,
  • zabavení úspor ze stavebního spoření, penzijního připojištění nebo kapitálového pojištění atd..
  • zabavení cenných papírů, podílů na obchodních společnostech nebo i celou firmu.

V rámci exekuce lze dále postihnout jakýkoliv další příjem, včetně sociálních dávek. Dlužník může lehce přijít o jakoukoliv nemovitost nebo dokonce i o družstevní byt. Zabaveno může být jeho auto a téměř jakýkoliv jiný movitý majetek.

Ostudu můžete mít i v práci, když jeho mzdová účtárna a personální oddělení obdrží exekuční příkaz postihující jeho mzdu.

Současně bude pravomocně přiznaná pohledávka zveřejněna na www.rejstrikdluhu.cz a o její existenci budou informovány banky, pojišťovny a ostatní finanční ústavy v ČR, což může mít negativní dopad při rozhodování o přidělení úvěrů, dotací, pojištění, leasingu a jiných finančních operacích, o které bude dlužník v budoucnosti žádat.

V těchto intencích se o závazku také dozví současní nebo budoucí obchodní partneři dlužníka.

Nyní Vám nabízíme vystavení upomínky, aniž by jste museli uzavírat smlouvy, platit za právní úkony u advokáta. Po vygenerování upomínky máte k dispozici oficiální námi podepsanou listinu!!

Pokud dlužník nebude reagovat, přebíráme vymáhání Vaší pohledávky zdarma.


Upomínka online je ověřený nástroj úspěšného vymáhání pohledávek jménem Inkasní společnosti a Advokátů vlastními silami věřitele

Jak bylo řečeno, díky služby upomínka online nemusíte jezdit k advokátovi a platit za právní úkon vysoký poplatek a uzavřít smlouvu o právní pomoci. Totéž platí v případě, že Vým upomínku vystaví inkasní agentura, což učiní na základě zavazující smlouvy o vymáhání pohledávek. Mnohdy na dlužníka platí, že dostane upomínku od advokáta nebo inkasní společnosti a svůj dluh proto raději uhradí.  

Navíc má upomínka on-line jako předžalobní upomínka vysokou úspěšnost při mimosoudním vymáhání pohledávek díky skutečnosti, že vymáhání pohledávky v případě, že ji dlužník neuhradí, převezme naše společnost a advokátní kancelář a další řešení vymáhání dluhů je již nekompromisní a dlužníkovi se prodraží. 

Texty upomínky jsou koncipovány a aktualizovány naší renomovanou advokátní kanceláří a tímto se absolutně liší od běžných upomínek, které jsou volně ke stažení jako upomínka vzor. Efekt takové upomínky je navíc mizivý.

Upomínka a poslední pokus o smír je vystavená pod hlavičkou naší společnosti a advokáta (na originálním hlavičkovém papíře) s tím rozdílem, že si ji vystavíte sami prostřednictvím speciálního formuláře.

Pokud požadujete vystavit upomínek více, kontaktujte nás a sdělte nám Váš požadavek na počet upomínek, které budete chtít vystavit. Obratem Vám zašleme nabídku adekvátně korigované ceny a volné kódy pro vystavení upomínek.

Mimo efekt a úspěšnot, který naše upomínka má, je další velkou předností, že zůstáváte výlučným vlastníkem Vaší pohledávky a ničím se nezavazujete.

Upomínka online je důrazná, svým obsahem komplexní a splňuje všechny náležitosti, které má obsahovat povinná upomínka.  Viz upomínka vzor k nahlédnutí.

Navíc je upomínka vystavena okamžitě, bez nutnosti znalosti zákonů a orientace v problematice mimosoudního vymáhání.

V případě, že on line upomínka nebude účinná, ZDARMA převezmeme Vaší pohledávku a zahájíme správní vymáhání po dlužníkovi ve všech stupních řízení, tj. mimosoudním, soudním a exekučním, a to vše bez záloh na odměnu předem a za mimořádně zvýhodněných podmínek! (není podmínkou). Za vymáhání pohledávek si účtujeme odměnu až z  toho, co dlužník zaplatí. Vymáhání pohledávek je vždy ošetřeno řádnou Mandátní smlouvou, popřípadě Vaší pohledávku odkoupíme

Co získáte upomínkou online?

Výzva jménem inkasní agentury a advokáta

Žádné závazky, provize, skryté poplatky

Nadstandardní služby pro každého  

Vysoká úspěšnost řešení pohledávek

Úspora času a nákladů na právní služby  

O projektu upomínka online

UPOMÍNKA online je služba naší inkasní společnosti a advokátní kanceláře určená všem fyzickým a právnických osobám, institucím i úřadům k vystavení účinného upozornění na neuhrazené dluhy po splatnosti.

UPOMÍNKA online je okažitě zpracována a odeslána dlužníkovi e-mailem a poštou. Ušetříte tedy jak náklady na právní služby, tak cestovné a čas spojený se zpracováním a odesláním upomínky. Vystavením upomínky se k ničemu nezavazujete a nadále zůstáváte 100% vlastníkem upomínané pohledávky. Stejně tak neplatíte žádné provize z vymožené částky. 

Garance profesionálních služeb

Upomínka online na facebooku