Logo Interivco Upomínka online
OKAMŽITÉ VYSTAVENÍ UPOMÍNKY

jménem advokáta a inkasní společnosti

VYSTAVIT UPOMÍNKU

SPOLEHLIVÁ UPOMÍNKA A VÝZVA K ÚHRADĚ POHLEDÁVEK PO SPLATNOSTI

Upomínku Vám vystavíme ONLINE. Stačí vyplnit jednoduchý formuář se základmíni údaji o pohledávce spolu s nacionály dlužníka a číslem účtu, na který chcete Vaší pohledávku uhradit. Upomínka je odeslána na naše náklady dlužníkvi prostřednictvím České pošty na adresu dlužníka a v elektronické podobě na jeho e-mail.

Upomínka může být vystavena na jakékoli pohledávky po splatnosti - neuhrazená fakrura, nájem, půjčka, služba, škoda, výživné a pod.. 

Po odeslání požadavku na vystavení upomínky obdržíte neprodleně kopii upomínky na Váš e-mail ve formátu PDF.

Vše máte pod kontrolou!

Upomínka online obsahuje

  • právní textaci upomínky v zastoupení našeho advokáta
  • automatické vyčíslení všech nákladů, které dlužník uhradí v případě, že na upomínku nebude reagovat (náklady dalšího vymáhání - soudní poplatky, náklady řízení, náklady exekuce)
  • Dlužník je také obeznámen s rizikem zveřejnění dluhu v registru dlužníků dostupném na internetu, což omezí jeho případné další obchodní aktivity nebo úspěšnost žádosti o úvěr, půjčku a podobně. 

Další postup v případě, že dlužník upomínku ignoruje

 

Co získáte upomínkou online?

  • Nemusíte ztrácet čas na poště
  • Úspora nákladů na tisk a poštovní obálku
  • Neplatíte žádné provize ani skryté poplatky
  • Žádné vysoké náklady na advokáta   
  • Monitoring doručení
  • Právní podpora

Co je upomínka online?

UPOMÍNKA online je služba naší inkasní společnosti a advokátní kanceláře určená všem fyzickým a právnických osobám, institucím i úřadům k vystavení účinného upozornění na neuhrazené dluhy po lhůtě splatnosti.

UPOMÍNKA je po Vašem zadání online zpracována a odeslána dlužníkovi na jeho e-mailem a prostřednictvím České pošty na adresu dlužníka. Vystavením upomínky online ušetříte náklady na právní služby, ale také čas spojený se zpracováním a odesláním upomínky návštěvou pošty. Vystavením upomínky se k ničemu nezavazujete, zůstáváte 100% vlastníkem upomínané pohledávky, ze které inkasujete 100%. Neplatíte žádné provize z vymožené částky ani jiné poplatky.

Upomínka online na facebooku

 

Co dělat v případě, že dlužník na upomínku nereaguje?

Poku Vám dlužník přes upomínku dluh neuhradí, můžete předat vymáhání Vaší pohledávky naší společnosti a advokátům. Zdarma provedeme analýzu Vaší pohledávky a doporučíme nejefektivnější kroky dalšího vymáhání v souladu se zákonem.