Logo Interivco Upomínka online
UPOMÍNKA ONLINE

jménem advokáta a inkasní společnosti
včetně odeslání na adresu dlužníka

VYSTAVIT UPOMÍNKU

Upomínka spolu s výzvou k úhradě pohledávek obsahuje

 • právní textaci upomínky dle zákona
 • výzvu s upozorněním na právní následky jménem našeho advokáta
 • automatické vyčíslení všech nákladů, které dlužník uhradí v případě, že na upomínku nebude reagovat (náklady dalšího vymáhání - soudní poplatky, náklady řízení, náklady exekuce)
 • varování před zveřejněním dluhu v registru dlužníků (reálné omezení aktivit dlužníka, zamítnutí žádosti o úvěr, půjčky nebo spolupráce pro špatnou platební morálku) 

Upomínku ihned odesíláme dlužníkovi:

 • poštou na adresu dlužníka
 • elektronicky na e-mail dlužníka
 • pro kontrolu a evidenci na Váš e-mail s přílohou ke stažení přímo ve Vašem PC ve frormátu PDF s možností dalšího použití. 

UPOMÍNKA + VÝZVA K ÚHRADĚ POHLEDÁVEK PO SPLATNOSTI

Upomínku Vám vystavíme ONLINE. Stačí vyplnit jednoduchý formuář se základmíni údaji o pohledávce spolu s nacionály dlužníka a číslem účtu, na který chcete Vaší pohledávku uhradit. Upomínka je odeslána na naše náklady dlužníkvi prostřednictvím České pošty na adresu dlužníka a v elektronické podobě na jeho e-mail.

Upomínka může být vystavena na jakékoli pohledávky po splatnosti - neuhrazená fakrura, nájem, půjčka, služba, škoda, výživné a pod.. 

Po odeslání požadavku na vystavení upomínky obdržíte neprodleně kopii upomínky na Váš e-mail ve formátu PDF.

Vše máte pod kontrolou!

Další postup v případě, že dlužník upomínku ignoruje

 

Odesíláme poštou a na e-mail

Co získáte upomínkou online?

 • Nemusíte ztrácet čas na poště
 • Úspora nákladů na tisk a poštovní obálku
 • Neplatíte žádné provize ani skryté poplatky
 • Žádné vysoké náklady na advokáta   
 • Monitoring doručení
 • Právní podpora

Co je upomínka online?

UPOMÍNKA online je služba naší inkasní společnosti a advokátní kanceláře určená všem fyzickým a právnických osobám, institucím i úřadům k vystavení účinného upozornění na neuhrazené dluhy po lhůtě splatnosti.

UPOMÍNKA je po Vašem zadání online zpracována a odeslána dlužníkovi na jeho e-mailem a prostřednictvím České pošty na adresu dlužníka. Vystavením upomínky online ušetříte náklady na právní služby, ale také čas spojený se zpracováním a odesláním upomínky návštěvou pošty. Vystavením upomínky se k ničemu nezavazujete, zůstáváte 100% vlastníkem upomínané pohledávky, ze které inkasujete 100%. Neplatíte žádné provize z vymožené částky ani jiné poplatky.

Upomínka online na facebooku

 

Co dělat v případě, že dlužník na upomínku nereaguje?

Poku Vám dlužník přes upomínku dluh neuhradí, můžete předat vymáhání Vaší pohledávky naší společnosti a advokátům. Zdarma provedeme analýzu Vaší pohledávky a doporučíme nejefektivnější kroky dalšího vymáhání v souladu se zákonem.